Skip to content

Privacy policy

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujmy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 101 (kod pocztowy: 02-549) tel.: 22 270 14 66.

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest pod adresem email iod@polonika.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

8)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)      W przypadku: a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji; b) odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Pańskiego zapytania bądź wniosku.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W SPRAWIE INFORMACJI O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 101  (kod pocztowy: 02-549) tel: 22 270 14 66.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@polonika.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji o działaniach Instytutu, w tym zaproszenia do udziału w organizowanych wydarzeniach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, adresu pocztowego, adresu email oraz numeru telefonu.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego, zewnętrzne podmioty świadczące usługi, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdy posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji działań statutowych organizacji, a po zakończeniu realizacji umowy przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych stron internatowych instytucji lub za pośrednictwem sekretariatów lub biur instytucji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe, w tym:

- www.polonika.pl, 

- www.nipdkzg.pl.

Jak również profile Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” w mediach społecznościowych, w tym:

- Facebook

- Instagram

-Twitter

-YouTube

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Korzystając z naszych stron internetowych, każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Gromadzone dane przesyłane są do Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” na dwa sposoby:

  • dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika np. w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie (newsletter),
  • dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z serwisu.

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Administrator stron www Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” wykorzystuje pliki cookies do opracowywania anonimowych statystyk serwisu. Pliki te ułatwiają także użytkownikom korzystanie z witryny.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych plików cookies.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać  plikami cookies i mają także możliwość ich blokady . Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania plików Cookiem, mając jednak na uwadze, że  wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Na stronach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” używane są:

  • cookies wskazujące wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ankiety/sondy,
  • cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
  • cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
  • cookies utworzone w momencie zmiany rozmiaru fontu (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność),

Na stronach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” wykorzystywane są narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, służące kierowaniu spersonalizowanych komunikatów i reklam wyłącznie tym użytkownikom portali Facebook i Instagram, którzy wykazali zainteresowanie naszą działalnością. Korzystanie z narzędzia Facebook Pixel wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies można je wyłączyć w sposób pokazany na stronie Facebook Business albo na stronie Facebook – preferencje reklam. Aby tego dokonać, należy zalogować się do swojego konta na portalu Facebook.

Dodatkowo na stronach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłoń, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy subskrybentów, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania ci naszego newslettera.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

Dokładamy starań, aby chronić strony www Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na tej podstronie.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych będzie Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” z siedzibą w Warszawie. Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez osoby fizyczne dane osobowe były bezpieczne. Z Administratorem można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Madalińskiego 101, 00-549 Warszawa,

- za pośrednictwem e-mail: iod@polonika.pl.

II. Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
- pisemnie na adres: ul. Madalińskiego 101, 00-549 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
- za pośrednictwem e-mail: iod@polonika.pl

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

- poprawy doświadczenia użytkowników (UX).Zapisywane przez aplikację CMS w przeglądarce ciasteczka to:

-  HTTP cookies przechowujące informację o sesji użytkownika (PHPSESSID, setuki_sid)

-  HTTP cookie przechowujące informację o tym, że użytkownik zamknął i nie chce ponownie wyświetlać modułu z informacją o "cookies" (private_policy_acceptance)

Dodatkowe ciasteczka mogą być zapisywane przez zintegrowane ze stroną zewnętrzne aplikacje lub biblioteki, w szczególności przez takie narzędzia jak: Google Analytics, Google reCaptcha, Google Maps

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, takich które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT niezbędne do prowadzenia naszego serwisu internetowego, kancelariom prawnym oraz naszym doradcom, agencjom PR oraz agencjom marketingowym.

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

IV. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 6 miesięcy od ostatniego logowania.

V. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W każdej chwili, masz prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

VI. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

VII. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebe danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

 

 

The website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies.   See more