Przejdź do treści

Katalog cmentarzy wojennych

Udostępnienie bazy grobów wojennych za granicą jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mającej na celu zachowanie pamięci o żołnierzach i osobach cywilnych poległych, pomordowanych i zmarłych wskutek wojen lub ich następstw. Publikacja bazy przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o polskich miejscach pamięci poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Działanie to jest komplementarne do starań resortu kultury o zachowanie w należytym stanie technicznym tych miejsc.

Baza obejmuje: miejsca pamięci sięgające czasów przedrozbiorowych, mogiły powstańców listopadowych i styczniowych oraz – dominujące liczebnie – groby, kwatery i cmentarze związane z polskim czynem zbrojnym i martyrologią Polaków w XX wieku. Zewidencjonowano obiekty położone w 58 krajach, przy czym baza jest nieustannie aktualizowana.

Poszczególne rekordy zawierają następujące dane: historię i położenie obiektu (miejscowość, jednostka administracyjna, koordynaty GPS) oraz informacje dotyczące budowy upamiętnienia i przeprowadzonych remontów. Dołączana jest do nich również dokumentacja fotograficzna miejsc pochówków. Źródła danych, na podstawie których zakładane są rekordy to: spisy z natury, materiały archiwalne, relacje świadków oraz publikacje różnej proweniencji. Udostępnione spisy pochowanych zawierają zweryfikowane dane, z zaznaczeniem różnic w stosunku do inskrypcji figurujących na upamiętnieniach.

W pierwszej kolejności zaprezentowano na portalu informacje dotyczące mniej znanych cmentarzy, kwater i grobów wojennych, mając na uwadze fakt, że o wielu z nich brak jest szerzej dostępnych informacji. W późniejszym okresie zostaną przedstawione powszechnie znane i często odwiedzane polskie nekropolie, a także te miejsca, które są opisane w serwisach internetowych – w tym prowadzonych przez instytucje zagraniczne odpowiedzialne za opiekę nad grobami wojennymi.

Znalezione obiekty

387
Pokaż na stronie:
8 24 72
Wyszukiwarka zaawansowana
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.  Dowiedz się więcej